Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Izollu Tarihi (Page 4)

\ \

Malatya Kale izollu Haritası ve Özellikleri

Daha Büyük Haritayı Görüntüle Yüzölçümü: 192 km2 Toplam Nüfusu: 9 569 (2000 Genel Nüfus Sayımı’na göre) Şehir Merkezi Nüfusu : 3 966 (2000 Genel Nüfus Sayımı’na göre) Nüfus Yoğunluğu : 61 ilçe 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla 20 Mayıs 1990 tarihinde kurulmuş olup, eski ismi yörede İzollu olarak bilinmektedir. 1560 yılma ait tahrir defterine […]

\ \ \ \

İbrahim Oğlu Ahmet Nağşibendi İlanoğulları

İbrahim Oğlu Ahmet Nağşibendi İlanoğulları  ( Ahmet Baba – Ahmet Efendi ) Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Ahmet Efendi kerametler sahibi, olgun ve yüksek bir zattı. Devamlı ibadetle meşgul olur bazı günler dünya meşgalelerinden sıyrılarak belirli bir süre Allaha ibadet etmek için itikâfa girerdi. Kalbinde dünya düşünceleri bulunmayıp birçok kişiye […]

Şeyh Muhammed Kerhi Hazretleri

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Şeyh Muhammed Kerhi Hazretleri

  Hicret ayetleri ışığında ve peygamber efendimizin tavsiyesine uyarak hicret eden veliler kervanına katılan Şeyh Muhammed Kerhi Hazretleri Bağdat’ın Kerh beldesinden gelmiştir.İzolluda Şeyh Daşte İzole diye anılır yani İzollu ovasının şeyhi.. 4.Murat Bağdat seferi sırasında Malatya topraklarında ilerlerken Kıraçta(Barinin alt tarafında)eğer bu beldede muhterem bir zat var ise, bana sıcak bir ekmek yetiştirir demiş.O anda […]

\ \ \ \

İzollu ‘ da Karakaya Barajının tarihte bıraktığı izler

Karakaya Barajı’nın o tarihi günlerini birebir yaşayan Pirotlo sayın Metin Başdemir’in izlenimleri bizleri o günlere tekrar taşıdı. 1985 yılının yaz aylarında Karakaya Barajı dolmaya başlamıştı. Daha önce barajın dolacağı ve birçok köyün sular altında kalacağı bildirilmiş, köylerin boşaltılmaları için gerekli tedbirler alınıp köylüye destek olunmuştur. Köy halkının o doğdukları, büyüdükleri hayat buldukları o topraklardan ayrılmaları […]

\ \ \ \ \ \ \

Malatya Kale izollu Kimler Gelmiş Kimler Geçmiş

TARİHİ İÇERİSİNDE İZOLU’DAN KİMLER GELMİŞ, KİMLER GEÇMİŞ ? Malatya Anadolu’da konum itibariyle çok önemli bir yer işgal eder. Doğusu ve Kuzeyi Fırat ve Tohma ile çevrili iken, güneyini Beydağları doğal bir kale gibi koruma içerisine almıştır. İzollu yörenin stratejik bir yerindedir. Fırat’ın iki taraf kıyısını teşkil eder. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bu sulardan geçilir. Böylece […]

Sayfa 4 / 512345